A Travellerspoint blog

ILLUSTRATIONS

sub

entry

Posted by Einum 07:23 Comments (1)

meg

skitten.jpg

Posted by Einum 04:02 Comments (0)

Mitt bibliotek prosjekt i Ecuador

Mitt prosjekt er nå å igangsette denne bibliotekvirksomhet. Vi vet jo selv hvor viktig det er at barna leser - men enda viktigere er det i et land som Ecuador. Landet strever med stor utenlandsgjeld, noe som gjør at korrupsjon gjennomsyrer samfunnslivet. Landet bruker i dag dobbelt så mye penger på å betale gjeld, som det de bruker på helse og utdanning. Dette merkes godt på skoleverket, da det offentlige har vanskelig med å satse på skoleverket i den grad de ønsker. Dette har ført til at barn og unge i store deler av Ecuador har et meget dårlig bibliotek tilbud, om ikke noe tilbud i det hele tatt! Ved å starte dette biblioteket kan vi la disse barn og unge få tilgang til bøker når de måtte trenge det, gi dem leselyst og kanskje føre dem på veien til en videre utdanning.

Jeg vil under tiden i Ecuador samarbeide med organisasjonen Volunteering Ecuador, der alt arbeid blir drevet på frivillig basis uten lønn. Organisasjonen retter sin fokus rundt arbeidet om å gi underprivilegerte barn og ungdom i Ecuador en bedre fremtid. Hovedarenaer er helsevernet og utvikling i Ecuador’s skole system.

Jeg jobber derfor med å anskaffe et stort antall bøker, en krevende, men utrolig gøy oppgave! Mitt hovedmål i første omgang er en samling på ett tusen bøker, slik at brukerne får et kvalitetssikkert utvalg av barnebøker. Samtidig har jeg et ønske om å kjøpe flere spesifiserte bøker, som oppslagsverker, og en god samling yrkes rettede håndbøker. Disse spesielt utvalgte bøkene vil jeg ha der slik at barna ikke bare får barnebøker, men også tilstrekkelig med fakta bøker rettet mot en videre utdanning.

Under min jakt etter bøker var jeg så heldig å treffe på bibliotekar Ellen Sundt ved Bergen Folkebibliotek. Jeg kunne nesten ikke tro det hun hadde å si – for i 2000 utførte hun et lignende bibliotekprosjekt i landsbyen Nono i Ecuador. Nå i ettertid har Sundt fått bekreftet at halvparten av barn og unge ved denne landsbyen har tatt valget om videre utdanning, etter at biblioteket hennes hjalp dem med opplysning om hvilke muligheter de har. Dette er en fantastisk bekreftelse på at prosjektet fungerer, og samtidig er høyst nødvendig.

Dette bibliotekprosjektet har fått en flott mottagelse i Ecuador og sammen med organisasjonen Volunteering Ecuador skal jeg i løpet av høsten få reist dette biblioteket!

Posted by Einum 02:54 Comments (3)

(Entries 1 - 3 of 3) Page [1]